fbpx
מגיע יום ראשון ואתה שוב מרגיש שביזות יום א?
נגמרה חופשת הלידה ושוקלת לשנות כיוון מקצועי?
יודע מה אתה לא רוצה ואין לך מושג מה כן?
אם התחושה הזו מוכרת לך הסדנה "מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול " בול בשבילך.

**************************************************************
בסדנה תקבלו כלים מעשיים לשינוי משמעותי.
במינימום – הנאה.
במקסימום – הייעוד שלך.
מציאת כיוון לבחירת מקצוע ותפקיד מספק ומשמעותי עבורך.
איך זה עובד?

*************************************************************
מה יהיה בסדנה?
מתחברים לתשוקות ולחוזקות ב 4 שלבים:
שלב א' – שואלים שאלות (כמה שיותר)
שלב ב' – מגלים פתיחות (לאופציות ורעיונות חדשים)
שלב ג' – תרגול (על חוזקות ותשוקות)
שלב ד' – מתחילים לזוז (להניע את עצמי לפעולה)

Open chat
Powered by